Fallrø Elektro AS

Godkjenning

Vi er godkjent innenfor
følgende 5 godkjenningsområder:

  • Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2

Vi leverer alle typer
anlegg innenfor "sterkstrømsfaget" som:

  • Serviceoppdrag/ hastesaker.
  • Rehabiliteringsoppdrag bolig/ næringslokaler.
  • Nybygg bolig/næringslokaler.