Fallrø Elektro AS

Tjenester

I denne bransjen er dagens kunnskap og kompetanse ofte ikke det samme som gårsdagens. Utviklingen går i en rivende fart.

 

Fallrø Elektro AS leverer alt av elektrisk utstyr og materiell; fra næringsbygg og landbruk til stikkontakter i det private hjem.

Vi utfører de fleste oppdrag innen elektrikerarbeid, tele- og datainstallasjoner, prosjekteringsoppgaver, samt internkontroll.

Vi har utarbeidet et system for FDV, Forvaltning- drift og vedlikehold. Dette er tilpasset den lovpålagte internkontrollforskriften.

Fallrø Elektro AS forsøker å etterleve levering av høy kvalitet i alle deler av prosessen, slik at du som kunde skal bli 100 % fornøyd. Ved ferdigstillelse av arbeidet mottar du en sluttkontroll og samsvarserklæring (FDV). Dette for å kvalitetssikre at installasjonene er i henhold til sikkerhetskravene i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg.

Vi har en svært stabil stab av erfarne medarbeidere, og legger stor vekt på at de holder et høyt faglig nivå. Etterutdanning og kursing er for oss en meget viktig del av faget. Vi benytter også velutstyrte servicebiler der utstyret er rasjonelt og funksjonelt for alle typer oppdrag.